Hotline : 093 396 9496

Tin tức

THÔNG BÁO NGHỈ LỄ GIẢI PHÓNG MIỀN NAM & QUỐC TẾ LAO ĐỘNG

THÔNG BÁO NGHỈ LỄ GIẢI PHÓNG MIỀN NAM & QUỐC TẾ LAO ĐỘNG

  • 22/04/2021
  • MY GYM VIETNAM THÔNG BÁO NGHỈ LỄ GIẢI PHÓNG MIỀN NAM & QUỐC TẾ LAO ĐỘNG
 
  • My Gym Vietnam xin trân trọng thông báo: Các trung tâm của My Gym Vietnam sẽ nghỉ lễ giải phóng miền Nam & Quốc tế Lao động vào ngày 30/4/2021 và 1/5/2021. Các lớp sẽ trở lại hoạt động bình thường vào ngày 2/5/2021
  • My Gym xin chân thành cảm ơn!
 
  • Dear Parents, The centers of My Gym Vietnam will close on April 30, 2021 and May 1, 2021. for Reunification Day of Vietnam & International Workers’ Day. The classes will resume normally on May 2, 2021.
  • Thank you very much!