Hotline : 093 396 9496

Lớp lớn (từ 3,5 tuổi - 15 tuổi)

Champions (6 tuổi – 8 tuổi)

Đây là nhóm tuổi đầu tiên tại My Gym được ưu tiên hoàn thiện hình thức, làm chủ các môn thể thao và những kỹ năng thể dục. Trẻ học cách làm việc chăm chỉ và làm việc hướng tới mục tiêu. Với những lớp học của trẻ ở độ tuổi lớn hơn sẽ có thêm chương trình “Những nhà vô địch” có nhịp độ nhanh và cấu trúc toàn diện với những bài học được tổ chức tốt và bổ ích . Phương châm của chúng tôi là giúp trẻ tạo dựng những kỹ năng rèn luyện thể chất trong một môi trường lành mạnh, có tính hỗ trợ trẻ và hoàn toàn không mang tính cạnh tranh.