Hotline : 093 396 9496

Lớp lớn (từ 3,5 tuổi - 15 tuổi)

Mighty Mites (3,5 tuổi – 4,5 tuổi)

 • Độ tuổi tham gia :
 • 3,5 Tuổi
 • -
 • 4,5 Tuổi

Sự độc lập hơn, ý thức về trách nhiệm và nhận thức về xã hội cũng như cảm giác dễ bị tổn thương là những cảm xúc mà các bé...

Xem chi tiết

Whiz Kids (4,5 tuổi – 6 tuổi)

 • Độ tuổi tham gia :
 • 4,5 Tuổi
 • -
 • 6 Tuổi

Những trẻ ở độ tuổi này đã sẵn sàng điều chỉnh và làm chủ các kỹ năng vận động thô cơ bản như chạy, nhảy, lò cò, nhảy cách quãng,...

Xem chi tiết

Champions (6 tuổi – 8 tuổi)

 • Độ tuổi tham gia :
 • 6 Tuổi
 • -
 • 8 Tuổi

Đây là nhóm tuổi đầu tiên tại My Gym được ưu tiên hoàn thiện hình thức, làm chủ các môn thể thao và những kỹ năng thể dục. Trẻ học...

Xem chi tiết

Cardio Kids (8 tuổi – 13 tuổi)

 • Độ tuổi tham gia :
 • 9 Tuổi
 • -
 • 13 Tuổi

My Gym đã tạo ra một chương trình học với những bài tập rèn luyện sức khỏe và sự dẻo dai cho các bé ở độ tuổi từ 8 đến...

Xem chi tiết