Hotline : 093 396 9496

Blog

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 75 NĂM QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 75 NĂM QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  • 05/09/2020
  • 75 năm Quốc Khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam - cột mốc khẳng định tinh thần độc lập, tự do bất diệt của dân tộc Việt Nam ta. Chào mừng kỷ niệm 75 năm Quốc Khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (02/09/1945 - 02/09/2020)
 

Lời tuyên ngôn lịch sử!

  • “Chúng tôi, Chính Phủ lâm thời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, trịnh trọng tuyên bố với thế giới rằng: Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã trở thành một nước tự do, độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy”
 

Mốc son chói lọi của dân tộc!

  • 🇻🇳 Ngược lại dòng thời gian trở lại mùa thu lịch sử Tháng 8 năm 1945, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân ta đã làm nên cuộc Cách mạng vĩ đại, đập tan ách thống trị, áp bức, bóc lột của chế độ thực dân, phong kiến, giành chính quyền về tay nhân dân.
  • 🇻🇳 Không lâu sau đó, vào ngày 2 tháng 9 lịch sử tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội, thay mặt Chính phủ lâm thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Sau đó, dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam, đất nước ta đã vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.
 

Chào mừng kỷ niệm 75 năm - Bác Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa. 

  • 🇻🇳 75 năm đã trôi qua, tinh thần giữ vững quyền tự do và độc lập ấy của dân tộc ta vẫn hừng hực trong từng tế bào của người con đất Việt. Hàng năm, vào ngày này, cả nước ta đều chung một nhịp đập hào hùng, nhớ về những chiến thắng vang dội trong lịch sử, hướng tới những cột mốc phát triển to lớn trong tương lai.
   
  • My Gym Việt Nam xin được dành những lời chúc tốt đẹp nhất cho đất nước ta. Hy vọng rằng trong khoảng thời gian sắp tới, đất nước Việt Nam ta sẽ ngày càng vững mạnh, phồn vinh, không ngừng lớn mạnh và phát triển.